Kurumsal

Gizlilik ve Tarafsızlık Beyanatı

RADKAL üst yönetimi, personeline hiçbir şekilde maddi, manevi baskı yapmayacağını ve personelinin yaptığı işlerde tarafsızlık, gizlilik ilkesine her zaman sadık kalması için gerekli tüm şartları sağlayacağını taahhüt eder.

MÜŞTERİ’ye ait ticari, teknik gizli bilgileri, muayene sonuçlarını ve tescilli hakları koruyup muhafaza edeceğini garanti eder.

Muayene raporları, yasal gereklilikler nedeniyle mahkeme, bakanlıklar ve bağlı kurumları gibi yasal otoriteler ile paylaşılabilir.